Sisäilmatutkimukset

Rakennuskatsastus Kuoppala Oy
Milloin sisäilmatutkimus on tarpeen?

Tarve sisäilmatutkimukselle syntyy usein siitä, kun sisäilmassa aistitaan poikkeavia hajuja tai joku saa oireita tiloissa oleskellessaan. Sisäilman epäpuhtauslähteitä ovat mm. mikrobit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-yhdisteet, mineraalikuidut, formaldehydi jne.

Miten sisäilmatutkimus etenee?

Kun yhteydenotto sisäilmaongelmasta tulee, selvitetään ensin rakennuksen ominaisuuksia piirustuksia tutkimalla sekä haastattelemalla korjaus- ja vahinkohistoriasta. Alkuselvitysten ja -katselmuksen jälkeen tehdään riskinarvio, jonka perusteella päätetään mitä ja miten tutkitaan. Näytteitä voidaan ottaa sisäilmasta, rakenteista ja rakenteiden pinnoilta. Sisäilman mikrobinäytteitä voidaan ottaa vain talviaikaan, mutta muut näytteet eivät ole vuodenaikaan sidottuja.

Raportti ja korjausehdotukset

Tutkimuksista laadimme raportin, jossa selviää mitä on tutkittu, todettu ja mahdolliset korjausehdotukset. Raportit tehdään selkokielellä ja tarvittaessa voidaan sopia tapaaminen tulosten läpikäymiseksi.

Sisäilmatutkimus | Rakennuskatsastus Kuoppala Oy

Ole yhteydessä!

Varaa tarkastusaika tai kysy lisää palveluistamme.

Yhteystiedot

Rakennuskatsastus
Kuoppala Oy

Hauinlahdentie 57 A 
63700 Ähtäri


Y-tunnus:1987669-4
S-posti: henna.kuoppala@rakennuskatsastus.fi
Puhelin: 040 676 5077